Commanderij College
Zoeken


  Vertrouwenspersoon personeel

  Ook personeel kan geconfronteerd worden met vormven van ongewenst gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of conflictsituaties. Het personeel van het Commanderij College kan in dit geval met soortgelijke problemen terecht bij een vertrouwenspersoon.

  De vertrouwenspersoon voor medewerkers is mevrouw H. Huijbers. Medewerkers kunnen bij haar terecht voor advies en ondersteuning bij problemen. Mevrouw Huijbers is werkzaam op locatie vmbo Gemert, maar is ook regelmatig te vinden op de overige locaties.

  Contactgegevens mevrouw Huijbers:
  Locatie vmbo Gemert - lokaal A208
  T: 0492 - 37 00 55 - intern: 1143
  E: huh@commanderijcollege.nl